Anderen over Jack
Gerrit van de Veen, actief buurtbewoner

"De betekenis van Jack voor het Burgwallengebied is veel groter dan dat van directeur van de NV Zeedijk, belast met de renovatie van die straat. Jack is een echte sociaal-democraat, waarin ondernemerschap zich verenigt met de goede eigenschappen van een opbouwwerker, een opvoeder en een bewaker van de sociale normen.
Zijn functie van directeur van de NV Zeedijk is meer dan een managementfunctie geweest. Altijd bezig met het herstellen van normale verhoudingen, van sociaal gewenst gedrag en van het terugbrengen van normen en waarden in een gebied waar alles maar kon en mocht. Wat heeft hij zich geërgerd aan de vele Amsterdamse 'sociaal-democraten' die in de tachtiger en negentiger jaren het spoor volsterkt kwijt geraakt waren met hun toegeeflijkheid aan de 'moet kunnen' mentaliteit. Wat kon hij zich opwinden over de jarenlange onderschatting van de georganiseerde criminaliteit in het gebied en het accepteren van de verloedering als iets wat er nou eenmaal bij hoort.
Jack heeft altijd zijn rug recht gehouden en is tegen alle 'modes' in zichzelf gebleven: een sociaal-democraat die zich niet schaamde normen en waarde terug te brenngen in een totaal verloederde omgeving. Die manier van denken en doen begint nu gemeengoed te worden. Jack heeft daaraan een grote bijdrage geleverd en vooral daarin ligt zijn betekenis voor het Burgwallengebied."

Meer personen over 'Wat Jack voor hen betekent':

 • Pieter Winsemius
 •  lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Guus Bakker
 •  voorzitter bestuur Amsterdam City
 • Ed van Thijn
 •  oud-burgemeester van Amsterdam
 • Yellie Alkema
 •  oud-voorzitter wijkcentrum d'Oude Stad
 • Kinping Dun Yong
 •  vertegenwoordiger Chinese gemeenschap
 • Jan Ott
 •  café de Kletskop