Waarderingen
2006 - Benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau
De heer Cohen is sinds 2001 directeur van de NV Zeedijk, waarvoor hij in een eerder stadium initiatiefnemer en secretaris was. De NV Zeedijk is een zogenaamde Publiek Private Samenwerkings constructie. Een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en een aantal private, meest financiële ondernemingen, waaronder alle grote banken.
Zie ook de boeken 'De Zeedijk' van Eveline Brilleman en 'Ondernermer op de Zeedijk' van Eveline Renaud en Marjan van de Veen met een sublieme verbindende tekst van Annejet van der Zijl. http://www.evelinerenaud.com
  19 november 2007 - Uitreiking Banning Cocq Penning door wethouder Lodewijk Asscher
De ’Godfather’ van de Zeedijk stopt ermee. Jack Cohen die met de oprichting van de NV Zeedijk het gebied uit het slop trok treedt eind november af als directeur van de NV Zeedijk, zo heeft de organisatie laten weten. De Zeedijk stond in de jaren tachtig bekend als de ”criminele schandvlek van de stad Amsterdam”. Na de oprichting van de NV Economisch Herstel Zeedijk, later simpelweg NV Zeedijk geheten, veranderde het gebied in een prettige woon-,winkel- en uitgaansstraat aldus de NVZ.
Cohen stond aan de basis van dit alles. In het drie jaar geleden verschenen boek 'De Zeedijk' van Eveline Brilleman noemde oud-burgemeester van Thijn het opschonen van de Zeedijkde eerste succesvolle publiek-private samenwerking op de plaats waar men het het minste verwacht zou hebben. In 2003 kreeg Jack Cohen als ondernemer van het jaar de IJ Prijs. In 2006 kreeg hij uit handen van zijn naamgenoot (Job Cohen, geen familie) een koninklijke onderscheiding. Bij zijn afscheid ontving Jack Cohen de Banning Cocq Penning van de gemeente Amsterdam.
Foto: Jan Faessen
  Genomineerd voor Amsterdammer van het jaar 2007
Ondanks dat Jack van Haagse afkomst is en altijd buiten Amsterdam heeft gewoond werd hij toch door lezers en redactie van het Parool voorgedragen als één van de tien genomineerden 'Amsterdammer van jaar 2007'.
Jack hier op de foto met de andere negen genomineerden in de stadswoning van burgemeester Job Cohen.

September 2008 - Erelid Amsterdam City
Uit de nieuwsbrief Vereniging Amsterdam City (VAC).

Jack Cohen, roemrucht voormalig directeur van de NV Zeedijk en sinds jaar en dag (ruim 30 jaar) bestuurslid van Amsterdam City, is tot erelid van de Vereniging benoemd. Het eerste erelid ooit. Dat zegt genoeg.
31 oktober 2003 - IJ Prijs
Uit een gezamenlijk persbericht van de gemeente Amsterdam en PricewaterhouseCoopers.

Vrijdag 31 oktober wordt door burgemeester Job Cohen voor de zevende keer de IJ Prijs uitgereikt. Dit keer aan de Amsterdamse ondernemer Jack Cohen. Eerdere prijswinnaars waren onder andere Geert Mak, Joop van de Ende, Ernst Veen en Pauline Kruseman.

Uit het juryrapport: 'Erkenning voor duurzaam ondernemerschap'
Jack Cohen krijgt de prijs voor zijn inzet voor maatschappelijke problemen als onveiligheid, criminaliteit, werkeloosheid en het tekort aan betaalbare bedrijfs- en woonruimte in de Amsterdamse binnenstad. De prijs is een initiatief van de gemeente Amsterdam en PricewaterhouseCoopers en bestaat uit een bedrag van 12.500 Euro.

Cohen besteedt zijn prijzengeld aan buurtontwikkeling onder andere huisvesting voor chinese ouderen in de binnenstad en gebiedspromotie.
De maatschappelijke betrokkenheid bij grote problemen in de hoofdstad vormden de drijfveer voor Jack Cohen. Op onorthodoxe wijze ging Cohen met zijn NV Zeedijk te werk: pro-actief ingrijpen op misstanden op straatniveau en publiek private constructies met de gemeente.
2007
Bij zijn afscheid in 2007 kreeg Jack van de politie als waardering voor de samenwerking een kleine replica van het Lieverdje, het bekende beeldje op het Spui.