Werkzaamheden
In de zeventiger en tachtiger jaren was Jack afwisselend secretaris en voorzitter van de werkgroep Midden-en Kleinbedrijf (MKB) van de PvdA van het toenmalig gewest Amsterdam. Ook deed hij daarvoor ombudswerk voor middenstands-ondernemers. Daarnaast is hij jarenlang toegevoegd lid geweest van de commissie MKB van de PvdA in de Tweede Kamer.

Ook maakt Jack deel uit van de Buurt Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en is hij deelnemer aan het Binnenstads Beraad. Tevens was hij betrokken bij het onderzoek naar huisvestingmogelijkheden in de binnenstad voor chinese ouderen.

Na 2 jaar adviseurschap voor de NV Zeedijk (2008/2009) is Jack vanaf 1 januari 2011 tot 2016 benoemd tot commissaris bij de NV Stadsgoed (later omgevormd tot NV 1012inc.), een dochtermaatschappij van de corporatie Stadgenoot.

Wonen boven winkels en bedrijven
Na een “voorzetje” van Felix Rottenberg op televisie, naar aanleiding van de lege woonruimtes boven de winkels in de Leidsestraat, nam Jack het initiatief tot het project 'Wonen boven winkels en bedrijven'.
Op 22 december 2011 werd het eerste gedeelte van het project, tussen Damrak en Nieuwendijk, geopend tijdens een bijeenkomst waarvoor alle betrokkenen uitgenodigd waren. Voor zijn inzet voor 'Wonen boven winkels en bedrijven' werd de toegangs/binnenstraat gedoopt tot het Jack Cohen pad c.q. gang.

Websites Shop-Shop en Zeedijk
In zijn functie als directeur van de NV Zeedijk nam Jack het initiatief tot de website www.shop-shop.nu, een verzamelwebsite voor de vele speciale winkels en ambachten in Amsterdam. Ook de website www.zeedijk.nl zag onder zijn leiding het levenslicht.

Hartjesdagen
De Hartjesdagen, een inmiddels roemrucht feest dat vele tienduizenden bezoekers uit het hele land naar de Zeedijk trekt. Jack stimuleerde de uitbouw van dit jaarlijks terugkerende spektakel.

Beelden en Fontijnen
Jack is nog steeds actief in de stichting 'Beelden en Fonteinen'. Doel van deze stichting is om de 'Rode Loper' (Centraal Station tot de Zuidas) te verfraaien met kunstwerken en fonteinen. Een opzet zoals dat al in vele andere landen gebeurt. Voorzitter van de stichting is Cox Habbema.