Teksten liederen Zeedijkkoor
De Zeedijk
  31 oktober 2003
Uitreiking prestigieuze IJ Prijs door Job Cohen (geen familie)
Vrijdag 31 oktober wordt door burgemeester Job Cohen voor de zevende keer de IJ Prijs uitgereikt. Dit keer aan de Amsterdamse ondernemer Jack Cohen.
Uit het juryrapport: 'Erkenning voor duurzaam ondernemerschap'
Jack Cohen krijgt de prijs voor zijn inzet voor maatschappelijke problemen als onveiligheid, criminaliteit, werkeloosheid en het tekort aan betaalbare bedrijfs- en woonruimte in de Amsterdamse binnenstad. De prijs is een initiatief van de gemeente Amsterdam en
PricewaterhouseCoopers en bestaat uit een bedrag van 12.500 Euro. Cohen besteedt zijn prijzengeld aan buurtontwikkeling onder andere huisvesting voor chinese ouderen in de binnenstad en gebiedspromotie.
De maatschappelijke betrokkenheid bij grote problemen in de hoofdstad vormden de drijfveer voor Jack Cohen. Op onorthodoxe wijze ging Cohen met zijn NV Zeedijk te werk: pro-actief ingrijpen op misstanden op straatniveau en publiek private constructies met de gemeente.
  19 november 2007
Uitreiking Banning Cock Penning door wethouder Lodewijk Asscher
De ’Godfather’ van de Zeedijk stopt ermee. Jack Cohen die met de oprichting van de NV Zeedijk het gebied uit het slop trok treedt eind november af als directeur van de NV Zeedijk, zo heeft de organisatie laten weten. De Zeedijk stond in de jaren tachtig bekend als de ”criminele schandvlek van de stad Amsterdam”. Na de oprichting van de NV Economisch Herstel Zeedijk, later simpelweg NV Zeedijk geheten, veranderde het gebied in een prettige woon-,winkel- en uitgaansstraat aldus de NVZ.
Cohen stond aan de basis van dit alles. In het drie jaar geleden verschenen boek 'De Zeedijk' van Eveline Brilleman noemde oud-burgemeester van Thijn het opschonen van de Zeedijkde eerste succesvolle publiek-private samenwerking op de plaats waar men het het minste verwacht zou hebben. In 2003 kreeg Jack Cohen als ondernemer van het jaar de IJ Prijs. In 2006 kreeg hij uit handen van zijn naamgenoot (Job Cohen, geen familie) een koninklijke onderscheiding. Bij zijn afscheid ontving Jack Cohen de Banning Cock Penning van de gemeente Amsterdam.
  23 november 2007
Buurtkrant De IJdijker / interview met Pieter Winsemius
Een interview van journalist Jos Verlaan met Pieter Winsemius. Een gesprek over het vertrouwen in de buurt, een rapport dat in 2005 uitkwam en nog steeds geldt als één van de standaardwerken over moeilijke en kwetsbare buurten.
”Jack was niet zomaar één van de gesprekspartners, maar eentje die tot op de dag van vandaag in mijn geheugen gegrift staat. Ik ben letterlijk bij hem in de leer geweest. Kijk naar de doelstellingen zoals de NV Zeedijk die sinds jaar en dag hanteert.
Zijn de problemen goed gedefinieerd? Zijn de doelstellingen duidelijk en realistisch? Is er voldoende draagvlak bij alle betrokkenen? Er bestond een soort klankbordgroep om Jack heen om alle relevante problemen te tackelen met één uitgangspunt...., NEE kennen we niet en als er een muur staat en de oplossing ligt aan de andere kant dan heeft die muur een probleem".
  29 december 2007
Parool / Amsterdammers van het jaar 2007
“Jack Cohen was 23 jaar het gezicht van de NV Zeedijk. In die periode veranderde de Zeedijk van het walhalla voor junks en dealers in een vrolijke woon-, winkel- en uitgaansstraat met onder andere jazzfestvals, optredens van het Zeedijkkoor en de inmiddels beroemde Hartjesdagen.”

Foto: Eveline Renaud
  29 december 2007
Afscheid van Jack Cohen als directeur van de NV Zeedijk
Het afscheid van Jack als directeur van de NV Zeedijk in de Olofskapel op de Zeedijk trok zo’n 350 belangstellenden uit allerlei disciplines. Het ambtelijk apparaat, politie en politici waaronder Guusje Terhorst, Ed van Thijn en Lodewijk Asscher welke als plaatsvervangend burgemeester de Banning Cock Penning van de gemeente Amsterdam aan Jack uitreikte. Ook raadsleden uit de gemeenteraad en deelraden, bewoners en ondernemers alsmede vele vrienden en kennissen bezochten de drukke receptie.
Om er een niet al te saaie en staande receptie van te maken had Jack gevraagd er een discussie van hem met de gasten van te maken. En zo geschiede. Jack had op de uitnodigingskaart vijf stellingen geponeerd die onder leiding van zijn goede vriend en oud-minister Pieter Winsemius met de zaal in discussie werden gebracht.

Stellingen:

1.
Privaat/publiekrechtelijke samenwerkingsconstructies in Nederland hebben alleen kans van slagen als er vertrouwen tussen politiek en bedrijfsleven bestaat (zie ook de PPS stellingen van Jack).

2.
Onze rechtsorde wordt bedreigd door de verwevenheid tussen boven- en onderwereld.

3.
Om de grote criminaliteit te bestrijden moet je ook de kleine criminaliteit onaantrekkelijk maken.

4.
Stadsvernieuwing wordt pas een succes wanneer iedere buurt als een dorp wordt beschouwd.

5.
Het succes van het Zeedijkmodel is een voorbeeld voor de rest van de wereld (deze laatste stelling mag volgens Jack met een korreltje zout genomen worden).

De zaal bleek het met alle stellingen voor het grootste deel met Jack eens te zijn.